Novice

image
5 May 2021

Prestrukturiranje regije SAŠA skladno s politiko pravičnega prehoda iz premogovništva

Objavljamo osnutek projekta z naslovom »PRESTRUKTURIRANJE REGIJE SAŠA, SKLADNO S POLITIKO PRAVIČNEGA PREHODA IZ PREMOGOVNIŠTVA«, ki ga je pod pokroviteljstvom javnega zavoda CRTI SAŠA, izdelala projektna skupina pod vodstvom doc. dr. Franca  Žerdina.

Vsebino osnutka najdete na: http://crti.si/prestrukturiranje-regije-sasa-skladno-s-politiko-pravicnega-prehoda, kjer lahko do 10. junija 2021 sporočate tudi pripombe in dopolnitve.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

image
2 February 2021

Najbolj iskani poklici v Savinjsko-šaleški regiji

Tudi v letošnjem letu smo v Javnem zavodu Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA (CRTI SAŠA), v sodelovanju s Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico in Zavodom za zaposlovanje, pripravili zgibanko za devetošolce, v kateri predstavljamo poklice prihodnosti in deficitarne poklice v SAŠA regiji.

Poklic si človek praviloma izbere enkrat v življenju. Dilem o izbiri poklica imajo mladi, pa tudi njihovi starši veliko. Vsi, ki smo poklicno pot že končali ali jo aktivno doživljamo vemo, da je izobraževanje neprekinjeni proces, da smo se in se moramo vedno znova dodatno izobraževati in se z znanjem prilagajati nenehnim spremembam proizvodnih tehnologij, okolja, načina prehranjevanja, potreb v negi živih bitij, zdravstvu, itd.

V Savinjsko-šaleški regiji intenzivno delamo na dokumentih, ki so povezani s prestrukturiranjem regije zaradi postopnega prehoda iz premogovništva. Prepričani smo, da prehod ne pomeni katastrofe, pač pa veliko priložnost, da

»V Savinjsko-šaleški regiji izvedemo pravičen prehod iz premogovniške, v regijo z uspešnim gospodarstvom, zadovoljnimi ljudmi ter zelenim in življenju prijaznim okoljem«.

Uspeli bomo, če bomo imeli jasno opredeljene cilje, znanje in modre odločevalce.

Z gotovostjo že danes lahko povemo, da bo naš nadaljnji razvoj temeljil na razvoju mikro, majhnih in srednjih podjetij, butičnega turizma brez odpadkov, kmetijski samooskrbi, energetskih dejavnostih, ki bodo slonele na okoljsko čistih virih in tehnologijah, na intenzivnem razvoju dejavnosti, povezanih s skrbjo za zdravo ter človeku prijazno življenje.

Poklici, izbiro katerih v zloženki svetujemo, bodo omogočili zanesljivo zaposlitev in zadovoljstvo vseh, ki v SAŠA regiji nameravajo živeti in uresničevati svoje poklicne ambicije.

Zgibanka Najbolj iskani poklici v Savinjsko-šaleški regiji

image
18 September 2019

Izdali smo Zbornik iz konference »Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini«

Z namenom, da javnost seznanimo z obstoječimi in novimi spoznanji glede prihodnosti delovanja energetskega sektorja v Sloveniji ter tudi v Šaleški dolini bomo smo 5. junija 2019 v Velenju, na pobudo zavoda CRTI SAŠA  in pod pokroviteljstvom Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, izvedli konferenco z naslovom  »Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini«.

Na konferenci so sodelovali ugledni strokovnjaki in politiki, ki so v vlogi načrtovalcev odločitev o prihodnosti energetike v Sloveniji ter tudi v Šaleški dolini.

 

Predstavljena predavanja in razpravo objavljamo v Zborniku predavanj s konference »Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini«, ki naj služil energetskim družbam, lokalni skupnosti ter drugim zainteresiranim subjektom v Šaleški dolini pri načrtovanju prihodnjih odločitev.

 

Vabljeni k branju!

image
10 May 2019

VABILO - »Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini«

V sredo, 5. junija 2019, vas ob 10. uri, vabimo v Vilo Bianca Velenje, kjer bo pod pokroviteljstvom Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, potekala konferenca z naslovom »Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini«.

S konferenco želimo seznaniti lokalno skupnost ter zainteresirano javnost z energetskim konceptom Republike Slovenije ter v povezavi z njim z načrtom za prihodnje delovanje energetskih družb Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj.

Vljudno vabljeni!

Vabilo na konferenco

image
13 March 2019

Zbornik predavanj regijske razvojne konference »Turizem – razvojna prioriteta SAŠA regije«

V sredo, 14. novembra 2018 smo skupaj s Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico ter SAŠA ORA, v Solčavi izvedli regijsko razvojno konferenco z naslovom »Turizem – razvojna prioriteta SAŠA regije?«. S številnimi vabljenimi predavatelji smo, skupaj z več kot 70 udeleženci konference, z več vidikov predstavili in ovrednotili aktivnosti ter načrte na področju turističnega gospodarstva v Sloveniji in v SAŠA regiji.

Savinjsko-šaleška regija je destinacija, ki ima po mnenju prisotnih na konferenci, veliko neizkoriščenih razvojnih priložnosti na področju turizma. Največji izziv predstavljajo pomanjkanje kadrov, razdrobljenost regije, dolgoročno in s konkurenčnimi destinacijami neprimerljivo financiranje destinacijske organizacije ter nastajajoče razvojne smernice turizma SAŠA regije.

Na konferenci je močno izstopala potreba po tesnejšem sodelovanju med številnimi subjekti, ki v SAŠA regiji delujejo na področju turizma. Več razpravljavcev je izrazilo poziv vodstvom lokalnih skupnosti, da se do izvedbe načrtov na področju turizma konkretneje opredelijo in jih podprejo.

Predstavljeni primeri dobrih praks kažejo, da turizem v resnici pomeni poslovno priložnost, ki lahko pomembno prispeva k rasti BDP v regiji, predvsem pa daje priložnost srednjim in majhnim podjetjem, da se s svojo dejavnostjo najdejo tudi v turizmu.

Organizatorji konference smo januarja 2019 vsa predavanja in razprave zbrali ter oblikovali zbornik predavanj, katerega sestavni del so tudi vsi aktualni razvojni projekti na področju turizma v SAŠA regiji.

Vljudno vabljeni k branju!

image
12 November 2018

Regijska konferenca »Turizem – razvojna prioriteta SAŠA regije« - VABILO

V sredo, 14. novembra 2018, vas vabimo v občinsko dvorano v Zadružnem domu Solčava, kjer bomo na regijski konferenci z naslovom »Turizem – razvojna prioriteta SAŠA regije«, skupaj s številnimi vabljenimi strokovnjaki, iz več vidikov predstavili in ovrednotili aktivnosti ter načrte na področju turističnega gospodarstva v Sloveniji in SAŠA regiji.

Prijazno vabljeni, da se konference udeležite.

 

Vabilo
Program konference

image
19 September 2018

Izšel je zbornik "Kako strokovnjake navdušiti, da bodo svoje življenjsko poslanstvo uresničili v SAŠA regiji?"

Vabimo vas, da si preberete zbornik predavanj z regijske razvojne konference z naslovom »Kako strokovnjake navdušiti, da bodo svoje življenjsko poslanstvo uresničili v SAŠA regiji?«, ki je bila , 19. aprila 2018, v Vzorčnem mestu Velenje, izvedena pod pokroviteljstvom Sveta županov SAŠA.

V zaključnem poglavju zbornika z naslovom, »Sporočila in priporočila«, so povzete misli vabljenih predavateljev in drugih govorcev, ki so na številnih primerih dobrih praks v SAŠA regiji in drugod, razmišljali o prihodnosti življenja prebivalcev SAŠA regiji, s poudarkom na njenih mladih prebivalcih.

image
9 April 2018

Regijska razvojna konferenca - VABILO

Vabimo vas na regijsko razvojno konferenco z naslovom »Kako strokovnjake navdušiti, da bodo svoje življenjsko poslanstvo uresničili v Savinjsko-šaleški regiji«, ki bo v četrtek, 19. aprila 2018, ob 11.uri v Vzorčno mesto Velenje, Kidričeva cesta 2 b, Velenje (nakupovalno središče Spar, 1. nadstropje).

Na konferenci bodo iz več vidikov predstavljene in ovrednotene aktivnosti, ki se izvajajo v SAŠA regiji, da bi strokovnjake in ostale prebivalce navdušili, naj svoje življenjsko poslanstvo uresničijo v Savinjsko-šaleški regiji.

Častni pokrovitelj regijske konference je Svet županov SAŠA.

Regijska konferenca bo potekala v sklopu celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru SPOT svetovanje Savinjska - Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vljudno vabljeni!

Vabilo
Program

image
6 April 2018

Kako strokovnjake navdušiti, da bodo življenjske cilje uresničili v SAŠA regiji?

V sredo, 4. 4. 2018, je v protokolarni sobi Mestne občine Velenje potekala novinarska konferenca, na kateri je bila predstavljena vsebina regijske razvojne konference z naslovom "Kako strokovnjake navdušiti, da bodo življenjske cilje uresničili v SAŠA regiji?", ki bo 19. aprila 2018 v Vzorčnem mestu Velenje.

Na novinarski konferenci so sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, predsednik organizacijskega odbora konference dr. Franc Žerdin, izvršni pomočnik uprave za kadrovske in splošne zadeve v podjetju Gorenje, d. d., Jure Marjanovič in direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice mag. Franci Kotnik.

image
3 April 2018

Novinarska konferenca-VABILO

V sredo, 4. aprila, vas ob 11. uri vabimo v protokolarno sobo Mestne občine Velenje (2. nadstropje; Titov trg 1, Velenje) na novinarsko konferenco, kjer bo predstavljena vsebina regijske razvojne konference z naslovom "Kako strokovnjake navdušiti, da bodo življenjske cilje uresničili v SAŠA regiji?", ki bo 19. aprila 2018 v Vzorčnem mestu Velenje.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, predsednik organizacijskega odbora konference dr. Franc Žerdin, izvršni direktor za področje kadrov v podjetju Gorenje, d. d., Jure Marjanovič in direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice mag. Franci Kotnik.

Prijazno vabljeni!

image
22 February 2018

Najbolj iskani poklici v Savinjsko-šaleški regiji

CRTI SAŠA je, v sodelovanju s Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico, velenjsko območno službo Zavoda RS za zaposlovanje in Andragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje, izdelal zgibanko z naslovom »Najbolj iskani poklici v Savinjsko-šaleški regiji«, ki je namenjena devetošolcem osnovnih šol SAŠA regije, dijakom zaključnih letnikov Šolskega centra Velenje, staršem ter poklicnim svetovalcem. 

Z zgibanko želimo na pregleden in razumljiv način predstaiti informacije o poklicih, za katere je v Savinjsko-šaleški regiji največ povpraševanja in s tem tudi največ možnosti za zaposlitev ter bo tako predvidoma ostalo vsaj še nadaljnje desetletje. 

V zgibanki so navedena sporočila gospodarskih družb o njihovih kadrovskih potrebah ter namere Mestne občine Velenje, ki se nanašajo na štipendiranje. 

Mlade tudi po tej poti vabimo, da se po končanem izobraževanju vrnejo v Savinjsko-šaleško regijo, se v njej zaposlijo in si tu ustvarijo družino.


Zgibanka Najbolj iskani poklici v Savinjsko-šaleški regiji.pdf

image
28 November 2017

Predstavitev raziskovalne naloge je v polnem teku

V Javnem zavodu Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje (CRTI SAŠA)  je bila v letu 2017 izvedena raziskava z naslovom »Priložnosti za delo in življenje mladih v SAŠA regiji v obdobju do leta 2030«. Raziskavo, v kateri je sodelovalo več kot 100 sodelavcev iz regije SAŠA,  je vodil doc. dr. Franc Žerdin, strokovno jo je usmerjal Projektni svet, ki mu predseduje Jure Marjanovič, izvršni direktor uprava za področje kadrov v Gorenju d. d.

Namen raziskave je:

 • gospodarskim družbam in obrtnim dejavnostim omogočiti pregled nad razvojnimi namerami lokalnih skupnosti do leta 2030 in ponudbo izobraženih kadrov, s katerimi razpolaga SAŠA regija, 
 • lokalnim skupnostim omogočiti pregled nad razvojnimi nameram gospodarstva in obrti do leta 2030 ter nad zaposlitvenimi možnostmi in trendi na področju zaposlovanja v SAŠA regiji, 
 • izobraževalnim zavodom ponuditi podlage za načrtovanje in izvedbo izobraževalnih programov na vseh zahtevnostnih nivojih, s poudarkom na kadrovskih potrebah gospodarstva, obrti in negospodarskih dejavnosti do leta 2030, 
 • mlade strokovnjake, na podlagi dejstev, ki poudarjajo kvaliteto življenja ter možnosti za osebnostni razvoj, navdušiti za načrtovanje poklicne kariere in ustvarjanja družine v SAŠA regiji.
 • Sporočila raziskave so usmerjena v ugotovitve in aktivnosti, ki jih bo v SAŠA regiji potrebno izvesti, da bomo mlade strokovnjake zadržali v regiji in da bomo bolj uspešni pri svetovanju mladim glede izbire poklica ter nivoja zahtevnosti študijskega programa.

Vsebino raziskave obsegajo poglavja:

 1. SWOT analiza o kvaliteti življenja mladih v SAŠA regiji
 2. Demografska študija za območje Savinjsko šaleške regije
 3. Poslovanje gospodarskih subjektov v SAŠA regiji v letih 2015 in 2016
 4. Strateški vidiki razvoja gospodarstva v SAŠA regiji v obdobju od 2017 do 2030,
  • Analiza anketnega vprašalnika za gospodarstvo
  • Analiza anketnega vprašalnika za občine SAŠA regije
 5. Izobraževanje v SAŠA regiji
  • Analiza stanja in trendi na področju izobraževanja do leta 2030
 6. Poklici prihodnosti za Savinjsko – šaleško regijo
 7. Priložnosti na področju turizma v SAŠA regiji do leta 2030
 8. Zaključne misli


Rezultati raziskave so bili doslej predstavljeni:

 • Županom SAŠA regije
 • UO Savinjsko – šaleške gospodarske zbornice
 • Ravnateljem Šolskega centra Velenje
 • Ravnateljem in poklicnim svetovalcem osnovnih šol v Velenju in Šoštanju
 • Razširjenemu kolegiju župana Mestne občine Velenje
 • Kolegiju župana Občine Šoštanj

S predstavitvami bomo v novembru in decembru 2017 nadaljevali na sejah Svetov občin ter drugi zainteresirani javnosti.


Udeleženci predstavitev raziskave so v razpravah dejavni in konstruktivni, pripombe ki jih sporočajo vključujemo v operativne načrte aktivnosti, ki jih je bomo izvedli v letu 2018 ter v naslednjih letih.


Vsebina publikacije z naslovom »Priložnosti za delo in življenje mladih v SAŠA regiji v obdobju do leta 2030« je objavljena na spletni strani CRTI SAŠA na naslovu: http://crti.si/publikacije-in-druga-gradiva


Objavljena je tudi predstavitev raziskave (avtor predstavitve je doc. dr. Franc Žerdin), ki v krajši obliki povzema vsebino publikacije.

image
31 March 2017

Digitalizacija - priložnost za SAŠA gospodarstvo

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je v torek, 28. marca, organizirala razvojno konferenco regijskega gospodarstva, ki je bila tokrat posvečena digitalizaciji. Digitalizirati poslovanje ali ne - namreč ni več vprašanje, vprašanje je le, kdaj in kako jo bo posamezni gospodarski subjekt vpeljal v poslovanje, v nasprotnem primeru že v bližnji prihodnosti ne bo več konkurenčen na trgu.

Predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer je v uvodnem govoru opozorila, da Evropska unija pri digitalizaciji zaostaja za Japonsko, ZDA in Južno Korejo, Slovenija pa v EU na področju digitalizacije zaseda 18. mesto. Slovenska podjetja se na področju digitalizacije srečujejo predvsem s pomanjkanjem znanja in spretnosti ter problemi organizacijske kulture. Podobnega mnenja so bili tudi udeleženci konference, ki so se do več vprašanj o digitalizaciji lahko opredelili z glasovanjem preko mobilnih telefonov.

Dr. Mark Pleško, ustanovitelj in direktor družbe Cosylab, ki je vodilna na svetu v niši krmilnih sistemov za jedrske pospeševalnike, je digitalizacijo opredelil kot celovito spremembo poslovnih modelov, procesov in odnosov z uporabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Njihovo podjetje koristi prednosti digitalnih orodij in procesov tudi pri vstopanju na nove trge, dr. Pleško pa je ob tem predstavil tudi svoj pogled na proces digitalizacije v drugih gospodarskih panogah.

Na univerzi v Oxfordu napovedujejo, da bodo ZDA zaradi digitalizacije do leta 2035 ukinile kar 47 odstotkov sedanjih delovnih mest, za Evropo pa so njihove napovedi še bolj radikalne; na stari celini naj bi namreč v prihodnjih dvajsetih letih ukinili kar 54 odstotkov sedanjih delovnih mest. Samo Mirnik, izvršni direktor za proizvodnjo in informatiko v podjetju KLS Ljubno, ki je pomemben globalni dobavitelj avtomobilske industrije s 70-odstotnim tržnim deležem v Evropi in 16-odstotnim v svetu, je poudaril, da je pogoj za digitalizacijo podjetij brez zmanjševanja števila zaposlenih rast produktivnosti.

Tudi v podjetju Plastika Skaza kljub intenzivni digitalizaciji povečujejo število zaposlenih. Poleg poslovnih procesov, ki so neposredno povezani s produkcijo, digitalizirajo tudi ostale procese, vključno s trženjem in marketingom, kjer uporabljajo vsa sodobna orodja, kar pomeni tudi družbena omrežja. Direktorica Tanja Skaza je predstavila, kako jim uporaba digitalnega marketinga pomaga pri doseganju poslovne uspešnosti, udeleženci konference pa so s posebnim zanimanjem prisluhnili njenim osebnim izkušnjam s pisanjem bloga.

Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič je povedal, da je v letu 2017 digitalizacija gospodarstva vodilni projekt zbornice. V praksi bo to pomenilo povezovanje slovenskih deležnikov za uresničitev ciljev digitalizacije in vzpostavitev partnerstev v skladu z DigitAgendo 2016, ki je bila sprejeta na lanskoletnem Vrhu slovenskega gospodarstva, dvigovanje digitalnih kompetenc v gospodarstvu preko izobraževanj in podporo za preoblikovanje Slovenije v zeleno referenčno državo za digitalno Evropo.

Ob zaključku so predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, izobraževalnih institucij in nevladnih organizacij podpisali podporo Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si, ki predstavlja usklajevalni, koordinativni in posvetovalni forum enakopravnih deležnikov in deluje na področju digitalizacije podjetništva in industrije, pametnih mest, elektronskega poslovanja, e-veščin, e-vključenosti, kibernetske varnosti, interneta in po potrebi tudi na drugih razvojnih področjih digitalne družbe. Z doseganjem sinergijskih učinkov pri skupnih in komplementarnih projektih digitalizacije bo le-ta potekala usklajeno, hitreje in učinkoviteje, kar bo pomembno prispevalo k družbenemu razvoju in izboljšanju gospodarske uspešnosti, zaposlitvenih možnosti, kakovosti življenja ter socialne vključenosti v regiji SAŠA.

Med podpisniki pristopne izjave je tudi Javni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje.

image
29 March 2017

CRTI SAŠA pristopil k slovenski digitalni koaliciji

V torek, 28. marca 2017, je v Velenju, v organizaciji Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, potekala razvojna konferenca gospodarstva SAŠA regije na temo Digitalizacija – priložnost za SAŠA gospodarstvo.

 

Na konferenci so se predstavili štirje ugledni gospodarstveniki z zanimivimi prispevki:

 • Dr. Cvetka Tinauer, predsednica Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice: "Pomen digitalizacije za gospodarstvo in primerjava Slovenije s svetom"; 
 • Dr. Mark Pleško, ustanovitelj in direktor družbe Cosylab: "Uporaba digitalnih orodij in procesov pri vstopanju na nove trge in vpliv digitalizacije na celotno družbo";
 • Samo Mirnik, izvršni direktor družbe KLS Ljubno za proizvodnjo in informatiko: "Avtomatizacija in robotizacija proizvodnje brez zmanjševanja števila zaposlenih";
 • Tanja Skaza, direktorica družbe Plastika Skaza: "Uporaba digitalnega marketinga, vključno z družbenimi omrežji, za doseganje poslovne uspešnosti".

 

Ob zaključku zanimive konference so predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, izobraževanja in nevladnega sektorja podpisali pristop k slovenski digitalni koaliciji. Med podpisniki pristopne izjave je tudi Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje.

image
16 February 2017

Sklic 2. seje Sveta CRTI SAŠA

Člane Sveta CRTI SAŠA obveščamo, da je v petek, 17. februarja 2017, ob 11.uri,  sklicana 2. seja Sveta CRTI SAŠA.


Obravnavane bodo točke po naslednjem dnevnem redu:

 • Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta CRTI SAŠA
 • Poročilo o delu CRTI SAŠA v letu 2016; poročevalec Darko Lihteneker
 • Seznanitev s predlogom pogodb o delu za stalne sodelavce CRTI SAŠA
 • Obravnava osnutka projektne naloge »Priložnosti za delo in življenje mladih v SAŠA regiji, do leta 2030«; poročevalec dr. Franc Žerdin
 • Seznanitev s sklepi 2.seje Projektnega sveta CRTI SAŠA; poročevalec dr. Franc Žerdin
 • Razno


image
14 February 2017

Sklic 2. seje Projektnega sveta zavoda CRTI SAŠA

Obveščamo vas, da je jutri, 15. februarja 2017, ob 14.uri,  sklicana 2. seja Projektnega sveta CRTI SAŠA.

Članice in člani Projektnega sveta bodo obravnavali točke po naslednjem vrstnem redu: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Projektnega sveta CRTI SAŠA
 2. Poročilo o delu CRTI SAŠA v letu 2016; poročevalec Darko Lihteneker
 3. Obravnava osnutka projektne naloge »Priložnosti za življenje in delo mladih v SAŠA regiji, do leta 2030«; poročevalec dr. Franc Žerdin
 4. Informacija o poteku aktivnosti na promoviranju študijskih programov; poročevalci g. Uroš Sonjak, prof. dr. Bojan Štumberger, izr. prof. dr. Boštjan Pokorny 
 5. Planirane aktivnosti do naslednje seje Projektnega sveta:
  • delo na izvedbi projektne naloge, predstavitev projektne naloge na Svetu županov SAŠA 
  • sodelovanje gospodarstva pri oblikovanju vsebin ter izvedbi študijskih programov v šolskem letu 2017/2018
  • dogovor o izvedbi naslednje seje Projektnega sveta
 6. Razno

image
23 December 2016
image
9 December 2016

Predstavitev CRTI SAŠA na seji upravnega odbora SŠGZ

Strokovni sodelavec Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje (CRTI SAŠA) doc. dr. Franc Žerdin je članom upravnega odbora, na 14. redni seji upravnega odbora SŠGZ, ki je potekala 17. novembra 2017 v Šmartnem ob Paki, predstavil strategijo razvoja terciarnega izobraževanja v SAŠA regiji in namen ter koncept CRTI SAŠA. 

Člani odbora so ustanovitev javnega zavoda CRTI SAŠA pozdravili. V razpravi je bilo ugotovljeno, da bodo višje in visoko strokovne šole v regiji uspešne, če bodo tesno povezane s trgom dela in če bo k zagotavljanju rasti kvalitete študijskih programov svoj delež prispevalo tudi gospodarstvo, za kar pa morajo biti vzpostavljeni pogoji. 

Po dolgih letih pobud, ki niso bile upoštevane, gospodarstvo sedaj pričakuje dejanske spremembe v smeri prilagoditve študijskih programov potrebam realnega sektorja. 

Več podrobnosti iz seje si lahko preberete v decembrski publikaciji SŠGZ Poslovni razgledi SAŠA regije.