V sredo, 14. novembra 2018 smo skupaj s Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico ter SAŠA ORA, v Solčavi izvedli regijsko razvojno konferenco z naslovom »Turizem – razvojna prioriteta SAŠA regije?«. S številnimi vabljenimi predavatelji smo, skupaj z več kot 70 udeleženci konference, z več vidikov predstavili in ovrednotili aktivnosti ter načrte na področju turističnega gospodarstva v Sloveniji in v SAŠA regiji. Pokrovitelj konference je bil Svet županov SAŠA, ki mu je predsedoval g. Stanko Ogradi, župan občine Gornji Grad.

Turizem – razvojna prioriteta SAŠA regije

Savinjsko-šaleška regija je destinacija, ki ima po mnenju prisotnih na konferenci, veliko neizkoriščenih razvojnih priložnosti na področju turizma. Največji izziv predstavljajo pomanjkanje kadrov, razdrobljenost regije, dolgoročno in s konkurenčnimi destinacijami neprimerljivo financiranje destinacijske organizacije ter nastajajoče razvojne smernice turizma SAŠA regije.

Na konferenci je močno izstopala potreba po tesnejšem sodelovanju med številnimi subjekti, ki v SAŠA regiji delujejo na področju turizma. Več razpravljavcev je izrazilo poziv vodstvom lokalnih skupnosti, da se do izvedbe načrtov na področju turizma konkretneje opredelijo in jih podprejo.

Predstavljeni primeri dobrih praks kažejo, da turizem v resnici pomeni poslovno priložnost, ki lahko pomembno prispeva k rasti BDP v regiji, predvsem pa daje priložnost srednjim in majhnim podjetjem, da se s svojo dejavnostjo najdejo tudi v turizmu.

Organizatorji konference smo januarja 2019 vsa predavanja in razprave zbrali ter oblikovali zbornik, katerega sestavni del so tudi vsi aktualni razvojni projekti na področju turizma v SAŠA regiji.

Skip to content