Pred vami je osnutek projekta z naslovom, »PRESTRUKTURIRANJE REGIJE SAŠA, SKLADNO S POLITIKO PRAVIČNEGA PREHODA IZ PREMOGOVNIŠTVA«, ki ga je, pod pokroviteljstvom JZ CRTI SAŠA, izdelala projektna skupina pod vodstvom doc.dr. Franca Žerdina.

Osnutek projekta je nastajal v času od septembra leta 2020. Obsega 243 strani in je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so vsebine poglavij, kjer prikazujemo socialno ekonomski položaj SAŠA regije, vpliv dejavnosti premogovnika in termoelektrarne na kvaliteto življenja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj, predvidene posledice prehoda iz premogovništva na elektroenergetski sistem Slovenije ter še posebej na SAŠA regijo, razvojne priložnosti na področju turizma in na obstoječih podjetniških conah ter na energetski lokaciji, tehnološke in podjetniške inovacije, izobraževanje, stanovanjsko gradnjo v Mestni občini Velenje ter primer prakse prehoda iz premogovništva v Slovaški.

V drugem delu projekta so navedeni kratki povzetki projektov, ki kandidirajo na sredstva iz Sklada za pravični prehod. Projekte so pripravili Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Komunalno podjetje Velenje, SAŠA ORA, Termoelektrarna Šoštanj, Premogovnik Velenje in Holding slovenske elektrarne. Priložen je tudi izvedbeni del študije, ki ga je pripravila družba Deloitte in nosi naslov »Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranja premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«.

Osnutek projekta je bil v aprilu 2021 predstavljen na Svetu CRTI SAŠA, na kolegiju župana Mestne občine Velenje ter na aprilski seji Sveta Mestne občine Velenje.

Predvidoma v juniju 2021 bomo v Velenju, na temo »Prestrukturiranje regije SAŠA, skladno s politiko pravičnega prehoda iz premogovništva«, izvedli regijsko konferenco.

Do konca novembra 2021 bomo avtorji projekta, vključno s pripombami in predlaganimi dopolnili, ki jih bomo prejeli v času javne razprave, vsebino projekta objavili v knjižni obliki ter na spletni strani JZ CRTI SAŠA.

Vsebina osnutka projekta je objavljena na spletni strani CRTI SAŠA, kamor je pripombe in dopolnitve možno sporočati do 10.junija 2021.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju.

Skip to content