Fakulteta za energetiko (FE UM)

http://www.fe.um.si

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je ena izmed najmlajših članic Univerze v Mariboru, ki je z izvajanjem svojih študijskih programov pričela v študijskem letu 2008/2009. Pobuda za ustanovitev fakultete je izhajala iz potreb gospodarstva in velike podpore lokalnih skupnosti, v katerih se izvajajo študijski programi. FE UM ima svoj sedež v Krškem ter stalno dislocirano enoto v Velenju. Študij se torej izvaja v okoljih, za katere je značilna prisotnost velikih energetskih sistemov.

Študijski programi so prilagojeni potrebam gospodarstva, zato imajo študentje velike možnosti izbire učnih enot s področja hidroenergetike, termoenergetike, elektroenergetike, jedrske energetike, alternativne ter splošne energetike.

Študentje lahko izberejo študij na VS, UN, MAG ali DR študijskem programu, v obliki rednega ali izrednega študija.

Študijski programi na FE UM:

 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Energetika,
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Energetika,
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Energetika,
 • Doktorski študijski program 3. stopnje Energetika.

Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO)

http://www.vsvo.si

Visoka šola za varstvo okolja je bila ustanovljena v okviru Regijskega študijskega središča, leta 2007. VŠVO izobražuje strokovnjake na dodiplomski in podiplomski stopnji s področja varovanja okolja, torej kadre, ki so deficitarni in spadajo med še ne dovolj uveljavljene zelene poklice. Študijski programi so zasnovani tako, da bodoči strokovnjaki dobijo široka ter interdisciplinarno povezana znanja s področja varovanja okolja in ekotehnologiji.

VŠVO izvaja visokošolski študijski program (državna koncesija) in magistrski študijski program (brez koncesije). Študij na prvi stopnji je usmerjen v aplikativna znanja in praktična dela na področju varovanja okolja, na drugi stopnji pa je ustrezno poglobljen z raziskovalnim delom.

Študijski programi na VŠVO:

 • Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije,
 • Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije.

Šolski center Velenje, Višja strokovna šola (VSŠ)

http://vss.scv.si

Višja strokovna šola Šolskega centra Velenje od začetka višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji (leta 1996) izobražuje študente po višješolskih strokovnih programih s področja tehnike in storitev. V času šolanja dajejo velik poudarek na praktično izobraževanje, kar študentom zagotavlja gladek prehod na še tako zahtevno delovno mesto ali pa odlično podlago za nadaljnji študij.

Na VSŠ izvajajo šest višješolskih programov s koncesijo za redni in izredni študij. Programe Elektronika, Informatika, Mehatronika, Geotehnologija in rudarstvo ter Gostinstvo in turizem izvajajo za redni in izredni študij, program Varstvo okolja in komunala pa samo za izredni študij.

Študijski programi na VSŠ:

 • Višješolski študijski program Elektronika,
 • Višješolski študijski program Informatika,
 • Višješolski študijski program Mehatronika,
 • Višješolski študijski program Geotehnologija in rudarstvo,
 • Višješolski študijski program Varstvo okolja in komunala,
 • Višješolski študijski program Gostinstvo in turizem.

Skip to content