Člani Sveta CRTI SAŠA


mag. Karmen Grabant

Predsednica Sveta

Predstavnica ustanovitelja, imenovana na Svetu Mestne občine Velenje

Janja Praznik

Namestnica predsednika Sveta

Predstavnica gospodarstva, imenovana s strani Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice

Uroš Sonjak

Predstavnik višješolskih zavodov, imenovan s strani ŠC Velenje

Breda Kolar

Predstavnica ustanovitelja, imenovana na Svetu Mestne občine Velenje

Matej Kadliček

Predstavnik gospodarstva, imenovan s strani Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice

Člani Projektnega sveta CRTI SAŠA


Dr. Vladimir Malenković

Predsednik Projektnega Sveta

Predstavnik energetike, premogovništva in gospodarstva

Srečko Zorman

Namestnik predsednika Projektnega Sveta

Predstavnik višje in srednješolskega izobraževanja

Mag. Rok Plankelj

Predstavnik gospodarskega sektorja

Marko Pritržnik

Predstavnik lokalne skupnosti

Alenka Verbič

Predstavnica lokalne skupnosti

Prof. dr. Sebastjan Seme

Predstavnik visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti

Sandi Vasle

Predstavnik podjetniškega sektorja

Uroš Lukič

Predstavnik praktičnega izobraževanja

Postopek imenovanja v teku

Predstavnik Zgornje savinjske doline

Skip to content