V Sloveniji je akreditiranih več kot 1000 višje in visoko strokovnih, univerzitetnih ter magistrskih in doktorskih študijskih programov, kar je odločno preveč. V mnoge od akreditiranih študijskih programov ni vpisan noben študent, mnogi programi tudi niso odraz potreb gospodarskih in drugih subjektov.

Razvoj terciarnega izobraževanja v SAŠA regiji

V SAŠA regiji bomo, upoštevajoč potrebe gospodarstva, prilagodili strukturo obstoječih višjih in visoko strokovnih študijskih programov, v nadaljevanju pa v okviru že obstoječih visokošolskih institucij sodelovali pri izdelavi elaboratov za tiste nove strokovne študijske programe, ki bodo odraz dejanskih potreb lokalnega okolja. Višji in visoko šolski strokovni kadri, diplomanti in študenti potrebujejo specifična znanja, želijo pridobiti veščine in kompetence za načrtovanje in izvedbo projektov v praksi.

Višje in visoke strokovne šole, morajo študentom zagotoviti osebne izobraževalne in karierne načrte že ob vpisu, da bodo le ti, ob normalnem delu, študij tudi v roku končali. Gre za to, da je do mladih ljudi potrebno biti človeško in pedagoško pošten, kar pomeni, da jih je že v času izobraževanja, skozi dobro poznavanje njihovih sposobnosti in dovzetnosti, potrebno znati tudi pravočasno (pre)usmerjati.

Skip to content