CRTI SAŠA pri uresničevanju svojih nalog sodeluje s strokovnimi službami ustanovitelja in soustanoviteljev, Univerzami v Sloveniji, Zavodom RS za zaposlovanje, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, zbornicami in združenji delodajalcev ter drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s poklicnim in strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem.

Sodelovanje z okoljem

Na območju Mestne občine Velenje, v povezavi s terciarnim izobraževanjem deluje več izobraževalnih, raziskovalnih in drugih ustanov:

  • Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru,
  • Visoka šola za varstvo okolja,
  • Višja strokovna šola Šolskega centra Velenje,
  • Šolski center Velenje, Medpodjetniški izobraževalni center Velenje (MIC),
  • Inštitut za ekološke raziskave ERICO Velenje,
  • Šolski center Velenje, Strokovna knjižnica in čitalnica,
  • Študentski dom,
  • Ustanove in društva, ki zagotavljajo organizirano študentsko in mladinsko dejavnost na različnih področjih ter omogočajo velike možnosti za kulturno in drugo udejstvovanje študentov: Šaleški študentski klub, Študentski servis, Mladinski center Velenje, Mladinski svet, Šaleški akademski pevski zbor, Šaleški študentski oktet itn.

V želji, da bi v naslednjih letih v višje in visokošolskih izobraževalnih ustanovah, ki delujejo v Velenju, študijske programe še bolj prilagoditi dejanskim potrebam gospodarstva, obrti in drugih poslovnih subjektov, aktivno sodelujemo gospodarskimi družbami, obrtniki in drugimi subjekti iz Šaleške in Zgornje savinjske doline.

Skip to content