Javni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje (CRTI SAŠA) je januarja 2018, v sodelovanju s Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico, velenjsko območno službo Zavoda RS za zaposlovanje in Andragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje, izdelal zgibanko z naslovom »Najbolj iskani poklici v Savinjsko-šaleški regiji«, ki je namenjena devetošolcem osnovnih šol SAŠA regije, dijakom zaključnih letnikov Šolskega centra Velenje, staršem ter poklicnim svetovalcem.

Najbolj iskani poklici v Savinjsko-šaleški regiji

Za izdelavo zgibanke smo se odločili zato, da bo ciljnim skupinam v pomoč pri poklicnem usmerjanju mladih oziroma njihovem odločanju za nadaljnje izobraževanje.

Zapisana sporočila temeljijo na raziskavi CRTI SAŠA z naslovom »Priložnosti za delo in življenje mladih v SAŠA regiji v obdobju do leta 2030«, ki je bila v sodelovanju z gospodarskimi družbami SAŠA regije, Mestno občino Velenje, Občinami Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Nazarje, Ljubno, Luče in Solčava, izvedena v letu 2017.

Vsebina zgibanke je namenjena vsem devetošolcem osnovnih šol SAŠA regije in dijakom zaključnih letnikov Šolskega centra Velenje, njihovim staršem ter poklicnim svetovalcem na šolah. Z njo želimo na pregleden in razumljiv način predstaviti informacije o poklicih, za katere je v Savinjsko-šaleški regiji največ povpraševanja in s tem tudi največ možnosti za zaposlitev ter bo tako predvidoma ostalo vsaj še nadaljnje desetletje. Navajamo sporočila gospodarskih družb o njihovih kadrovskih potrebah ter namerah za štipendiranje, kot tudi študijske/izobraževalne programe, na katerih se je v Velenju mogoče izobraževati za deficitarne poklice. Zgibanka vsebuje tudi namere Mestne občine Velenje, ki se nanašajo na štipendiranje.

Mlade tudi po tej poti vabimo, da se po končanem izobraževanju vrnejo v Savinjsko-šaleško regijo, se v njej zaposlijo in si tu ustvarijo družino.

Skip to content