CRTI SAŠA je skupaj s Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico, velenjsko območno službo Zavoda RS za zaposlovanje, Andragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje in Savinjsko-šaleško območno razvojno agencijo, 19. aprila 2018, izvedel regijsko razvojno konference z naslovom »Kako strokovnjake navdušiti, da bodo svoje življenjsko poslanstvo uresničili v SAŠA regiji?«. Konferenca je bila organizirana pod pokroviteljstvom Sveta županov SAŠA.

Kako strokovnjake navdušiti, da bodo svoje življenjsko poslanstvo uresničili v SAŠA regiji

Na konferenci, ki sta jo moderirala mag. Franci Kotnik in ga. Brigita Kropušek Ranzinger, so sodelovali naslednji predavatelji:

  1. Klemen KOTNIK, vodja področja, Eurofins ERICo Velenje inštitut za ekološke raziskave: »Značilnosti demografskih gibanj v SAŠA regiji, v obdobju 2017–2047«
  2. Nataša DETEČNIK, vodja-direktor, Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje: »Zaposljivost kadrov v SAŠA regiji«
  3. Mag. Franci KOTNIK, direktor, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica: »Zna~ilnosti in razvojni trendi gospodarstva ter obrti v SAŠA regiji«
  4. Bogomir STRAŠEK, direktor, KLS Ljubno: »Kakšno poslovno okolje pričakujejo podjetniki v SAŠA regiji?«
  5. mag. Iztok MORI, direktor uprave, Mestna občina Velenje: »Vloga lokalnih skupnosti pri zagotavljanju prijaznega življenjskega in poslovnega okolja v SAŠA regiji«
  6. Islam MUŠIĆ, profesor, Šolski center Velenje: »Kako mladi razmišljajo o kvaliteti življenja v SAŠA regiji?«
  7. Janko POGORELČNIK, direktor, Šolski center Velenje: »Mehanizmi za učinkovito izobraževanje v Šolskem centru Velenje«
  8. Andreja SEVER, vodja področja, Gospodarska zbornica Slovenije: »Je lahko vajeniški sistem izobraževanja priložnost za izboljšanje ponudbe kvalitetnih kadrov za gospodarstvo?«
  9. Simon KONEČNIK, ravnatelj Elektro in računalniške šole, Šolski center Velenje: »Poklici prihodnosti v času 4. industrijske revolucije«
  10. Tomaž RITLOP, direktor, SPEM Maribor: »Pomen medijske komunikacije za ustvarjanje javne podobe o priložnostih za življenje in delo v SAŠA regiji«

Organizatorji konference smo prepričani, da v regiji delamo dobro, da pa imamo še vedno vrsto neizkoriščenih priložnosti, ki v prihodnosti lahko pomembno pripomorejo k dvigu standarda regije in kvalitete življenja v njej.

Konec meseca junija smo izdali tudi zbornik predavanj z razvojne konference, kjer so v zaključnem poglavju z naslovom: »Sporočila in priporočila«, povzete misli vabljenih predavateljev in drugih govorcev, ki so na številnih primerih dobrih praks v SAŠA regiji in drugod, razmišljali o prihodnosti življenja prebivalcev SAŠA regiji, s poudarkom na njenih mladih prebivalcih.

Menimo, da je o zapisanih sporočilih in priporočilih potrebno spregovoriti tako v lokalnih skupnostih, kot tudi v gospodarstvu, obrti, vzgojno izobraževalnih zavodih, v krajevnih skupnostih in drugod, kjer se oblikuje politika razvoja regije.

Skip to content