Tudi v letošnjem letu smo v Javnem zavodu Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA (CRTI SAŠA), v sodelovanju s Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico in Zavodom za zaposlovanje, pripravili zgibanko za devetošolce, v kateri predstavljamo poklice prihodnosti in deficitarne poklice v SAŠA regiji.

Poklic si človek praviloma izbere enkrat v življenju. Dilem o izbiri poklica imajo mladi, pa tudi njihovi starši veliko. Vsi, ki smo poklicno pot že končali ali jo aktivno doživljamo vemo, da je izobraževanje neprekinjeni proces, da smo se in se moramo vedno znova dodatno izobraževati in se z znanjem prilagajati nenehnim spremembam proizvodnih tehnologij, okolja, načina prehranjevanja, potreb v negi živih bitij, zdravstvu, itd.

V Savinjsko-šaleški regiji intenzivno delamo na dokumentih, ki so povezani s prestrukturiranjem regije zaradi postopnega prehoda iz premogovništva. Prepričani smo, da prehod ne pomeni katastrofe, pač pa veliko priložnost, da

»V Savinjsko-šaleški regiji izvedemo pravičen prehod iz premogovniške, v regijo z uspešnim gospodarstvom, zadovoljnimi ljudmi ter zelenim in življenju prijaznim okoljem«.

Uspeli bomo, če bomo imeli jasno opredeljene cilje, znanje in modre odločevalce.

Z gotovostjo že danes lahko povemo, da bo naš nadaljnji razvoj temeljil na razvoju mikro, majhnih in srednjih podjetij, butičnega turizma brez odpadkov, kmetijski samooskrbi, energetskih dejavnostih, ki bodo slonele na okoljsko čistih virih in tehnologijah, na intenzivnem razvoju dejavnosti, povezanih s skrbjo za zdravo ter človeku prijazno življenje.

Poklici, izbiro katerih v zloženki svetujemo, bodo omogočili zanesljivo zaposlitev in zadovoljstvo vseh, ki v SAŠA regiji nameravajo živeti in uresničevati svoje poklicne ambicije.

Zgibanka Najbolj iskani poklici v Savinjsko-šaleški regiji

Skip to content