CRTI SAŠA na svoji spletni strani objavlja informacije o javnih naročilih, zbiranja ponudb po evidenčnem postopku ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje. Javna naročila, katerih vrednost je višja od mejnih vrednosti, določenih z Zakonom o javnem naročanju, naročnik objavlja na Portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/.

Z objavo povabil k oddaji ponudbe naročnik uveljavlja spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela zagotavljanja konkurence, transparentnosti in načela enakopravne obravnave ponudnikov, naročnikov namen pa je tudi čim prejšnja izbira ponudnika.

Seznam evidenčnih javnih naročil katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV

CRTI SAŠA, skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3, objavlja seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV:

  • V letu 2018 ni bilo izvedenih naročil, ki bi ustrezala zahtevam iz 2. odstavka 21. člena ZJN-3.