V letu 2016 ni bilo izvedenih naročil, ki bi ustrezala zahtevam iz 2. odstavka 21. člena ZJN-3.

Skip to content