CRTI SAŠA na svoji spletni strani objavlja informacije o javnih naročilih, zbiranja ponudb po evidenčnem postopku ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje. Javna naročila, katerih vrednost je višja od mejnih vrednosti, določenih z Zakonom o javnem naročanju, naročnik objavlja na Portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/.

Z objavo povabil k oddaji ponudbe naročnik uveljavlja spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela zagotavljanja konkurence, transparentnosti in načela enakopravne obravnave ponudnikov, naročnikov namen pa je tudi čim prejšnja izbira ponudnika.