CRTI SAŠA na svoji spletni strani objavlja informacije o javnih naročilih, zbiranja ponudb po evidenčnem postopku ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje. Javna naročila, katerih vrednost je višja od mejnih vrednosti, določenih z Zakonom o javnem naročanju, naročnik objavlja na Portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/.

Z objavo povabil k oddaji ponudbe naročnik uveljavlja spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela zagotavljanja konkurence, transparentnosti in načela enakopravne obravnave ponudnikov, naročnikov namen pa je tudi čim prejšnja izbira ponudnika.

Izdelava demografske študije za območje SAŠA regije

Številka naročila: EP-001/2017

Predmet naročila: Izdelava demografske študije za območje SAŠA regije

Dokumentacija: