Člane Sveta CRTI SAŠA obveščamo, da je v petek, 17. februarja 2017, ob 11.uri,  sklicana 2. seja Sveta CRTI SAŠA.

Obravnavane bodo točke po naslednjem dnevnem redu:

  • Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta CRTI SAŠA
  • Poročilo o delu CRTI SAŠA v letu 2016; poročevalec Darko Lihteneker
  • Seznanitev s predlogom pogodb o delu za stalne sodelavce CRTI SAŠA
  • Obravnava osnutka projektne naloge »Priložnosti za delo in življenje mladih v SAŠA regiji, do leta 2030«; poročevalec dr. Franc Žerdin
  • Seznanitev s sklepi 2.seje Projektnega sveta CRTI SAŠA; poročevalec dr. Franc Žerdin
  • Razno
Skip to content