Obveščamo vas, da je jutri, 15. februarja 2017, ob 14.uri,  sklicana 2. seja Projektnega sveta CRTI SAŠA.

Članice in člani Projektnega sveta bodo obravnavali točke po naslednjem vrstnem redu: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Projektnega sveta CRTI SAŠA
 2. Poročilo o delu CRTI SAŠA v letu 2016; poročevalec Darko Lihteneker
 3. Obravnava osnutka projektne naloge »Priložnosti za življenje in delo mladih v SAŠA regiji, do leta 2030«; poročevalec dr. Franc Žerdin
 4. Informacija o poteku aktivnosti na promoviranju študijskih programov; poročevalci g. Uroš Sonjak, prof. dr. Bojan Štumberger, izr. prof. dr. Boštjan Pokorny 
 5. Planirane aktivnosti do naslednje seje Projektnega sveta:
  • delo na izvedbi projektne naloge, predstavitev projektne naloge na Svetu županov SAŠA 
  • sodelovanje gospodarstva pri oblikovanju vsebin ter izvedbi študijskih programov v šolskem letu 2017/2018
  • dogovor o izvedbi naslednje seje Projektnega sveta
 6. Razno
Skip to content