V Javnem zavodu Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje (CRTI SAŠA)  je bila v letu 2017 izvedena raziskava z naslovom »Priložnosti za delo in življenje mladih v SAŠA regiji v obdobju do leta 2030«. Raziskavo, v kateri je sodelovalo več kot 100 sodelavcev iz regije SAŠA,  je vodil doc. dr. Franc Žerdin, strokovno jo je usmerjal Projektni svet, ki mu predseduje Jure Marjanovič, izvršni direktor uprava za področje kadrov v Gorenju d. d.

Namen raziskave je:

 • gospodarskim družbam in obrtnim dejavnostim omogočiti pregled nad razvojnimi namerami lokalnih skupnosti do leta 2030 in ponudbo izobraženih kadrov, s katerimi razpolaga SAŠA regija, 
 • lokalnim skupnostim omogočiti pregled nad razvojnimi nameram gospodarstva in obrti do leta 2030 ter nad zaposlitvenimi možnostmi in trendi na področju zaposlovanja v SAŠA regiji, 
 • izobraževalnim zavodom ponuditi podlage za načrtovanje in izvedbo izobraževalnih programov na vseh zahtevnostnih nivojih, s poudarkom na kadrovskih potrebah gospodarstva, obrti in negospodarskih dejavnosti do leta 2030, 
 • mlade strokovnjake, na podlagi dejstev, ki poudarjajo kvaliteto življenja ter možnosti za osebnostni razvoj, navdušiti za načrtovanje poklicne kariere in ustvarjanja družine v SAŠA regiji.
 • Sporočila raziskave so usmerjena v ugotovitve in aktivnosti, ki jih bo v SAŠA regiji potrebno izvesti, da bomo mlade strokovnjake zadržali v regiji in da bomo bolj uspešni pri svetovanju mladim glede izbire poklica ter nivoja zahtevnosti študijskega programa.

Vsebino raziskave obsegajo poglavja:

 1. SWOT analiza o kvaliteti življenja mladih v SAŠA regiji
 2. Demografska študija za območje Savinjsko šaleške regije
 3. Poslovanje gospodarskih subjektov v SAŠA regiji v letih 2015 in 2016
 4. Strateški vidiki razvoja gospodarstva v SAŠA regiji v obdobju od 2017 do 2030,
  • Analiza anketnega vprašalnika za gospodarstvo
  • Analiza anketnega vprašalnika za občine SAŠA regije
 5. Izobraževanje v SAŠA regiji
  • Analiza stanja in trendi na področju izobraževanja do leta 2030
 6. Poklici prihodnosti za Savinjsko – šaleško regijo
 7. Priložnosti na področju turizma v SAŠA regiji do leta 2030
 8. Zaključne misli

Rezultati raziskave so bili doslej predstavljeni:

 • Županom SAŠA regije
 • UO Savinjsko – šaleške gospodarske zbornice
 • Ravnateljem Šolskega centra Velenje
 • Ravnateljem in poklicnim svetovalcem osnovnih šol v Velenju in Šoštanju
 • Razširjenemu kolegiju župana Mestne občine Velenje
 • Kolegiju župana Občine Šoštanj

S predstavitvami bomo v novembru in decembru 2017 nadaljevali na sejah Svetov občin ter drugi zainteresirani javnosti.

Udeleženci predstavitev raziskave so v razpravah dejavni in konstruktivni, pripombe ki jih sporočajo vključujemo v operativne načrte aktivnosti, ki jih je bomo izvedli v letu 2018 ter v naslednjih letih.

Vsebina publikacije z naslovom »Priložnosti za delo in življenje mladih v SAŠA regiji v obdobju do leta 2030« je objavljena na spletni strani CRTI SAŠA na naslovu: http://crti.si/publikacije-in-druga-gradiva

Objavljena je tudi predstavitev raziskave (avtor predstavitve je doc. dr. Franc Žerdin), ki v krajši obliki povzema vsebino publikacije.

Skip to content