Strokovni sodelavec Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje (CRTI SAŠA) doc. dr. Franc Žerdin je članom upravnega odbora, na 14. redni seji upravnega odbora SŠGZ, ki je potekala 17. novembra 2017 v Šmartnem ob Paki, predstavil strategijo razvoja terciarnega izobraževanja v SAŠA regiji in namen ter koncept CRTI SAŠA. 

Člani odbora so ustanovitev javnega zavoda CRTI SAŠA pozdravili. V razpravi je bilo ugotovljeno, da bodo višje in visoko strokovne šole v regiji uspešne, če bodo tesno povezane s trgom dela in če bo k zagotavljanju rasti kvalitete študijskih programov svoj delež prispevalo tudi gospodarstvo, za kar pa morajo biti vzpostavljeni pogoji. 

Po dolgih letih pobud, ki niso bile upoštevane, gospodarstvo sedaj pričakuje dejanske spremembe v smeri prilagoditve študijskih programov potrebam realnega sektorja. 

Več podrobnosti iz seje si lahko preberete v decembrski publikaciji SŠGZ Poslovni razgledi SAŠA regije

Skip to content