Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je v torek, 28. marca, organizirala razvojno konferenco regijskega gospodarstva, ki je bila tokrat posvečena digitalizaciji. Digitalizirati poslovanje ali ne – namreč ni več vprašanje, vprašanje je le, kdaj in kako jo bo posamezni gospodarski subjekt vpeljal v poslovanje, v nasprotnem primeru že v bližnji prihodnosti ne bo več konkurenčen na trgu.

Predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer je v uvodnem govoru opozorila, da Evropska unija pri digitalizaciji zaostaja za Japonsko, ZDA in Južno Korejo, Slovenija pa v EU na področju digitalizacije zaseda 18. mesto. Slovenska podjetja se na področju digitalizacije srečujejo predvsem s pomanjkanjem znanja in spretnosti ter problemi organizacijske kulture. Podobnega mnenja so bili tudi udeleženci konference, ki so se do več vprašanj o digitalizaciji lahko opredelili z glasovanjem preko mobilnih telefonov.

Dr. Mark Pleško, ustanovitelj in direktor družbe Cosylab, ki je vodilna na svetu v niši krmilnih sistemov za jedrske pospeševalnike, je digitalizacijo opredelil kot celovito spremembo poslovnih modelov, procesov in odnosov z uporabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Njihovo podjetje koristi prednosti digitalnih orodij in procesov tudi pri vstopanju na nove trge, dr. Pleško pa je ob tem predstavil tudi svoj pogled na proces digitalizacije v drugih gospodarskih panogah.

Na univerzi v Oxfordu napovedujejo, da bodo ZDA zaradi digitalizacije do leta 2035 ukinile kar 47 odstotkov sedanjih delovnih mest, za Evropo pa so njihove napovedi še bolj radikalne; na stari celini naj bi namreč v prihodnjih dvajsetih letih ukinili kar 54 odstotkov sedanjih delovnih mest. Samo Mirnik, izvršni direktor za proizvodnjo in informatiko v podjetju KLS Ljubno, ki je pomemben globalni dobavitelj avtomobilske industrije s 70-odstotnim tržnim deležem v Evropi in 16-odstotnim v svetu, je poudaril, da je pogoj za digitalizacijo podjetij brez zmanjševanja števila zaposlenih rast produktivnosti.

Tudi v podjetju Plastika Skaza kljub intenzivni digitalizaciji povečujejo število zaposlenih. Poleg poslovnih procesov, ki so neposredno povezani s produkcijo, digitalizirajo tudi ostale procese, vključno s trženjem in marketingom, kjer uporabljajo vsa sodobna orodja, kar pomeni tudi družbena omrežja. Direktorica Tanja Skaza je predstavila, kako jim uporaba digitalnega marketinga pomaga pri doseganju poslovne uspešnosti, udeleženci konference pa so s posebnim zanimanjem prisluhnili njenim osebnim izkušnjam s pisanjem bloga.

Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič je povedal, da je v letu 2017 digitalizacija gospodarstva vodilni projekt zbornice. V praksi bo to pomenilo povezovanje slovenskih deležnikov za uresničitev ciljev digitalizacije in vzpostavitev partnerstev v skladu z DigitAgendo 2016, ki je bila sprejeta na lanskoletnem Vrhu slovenskega gospodarstva, dvigovanje digitalnih kompetenc v gospodarstvu preko izobraževanj in podporo za preoblikovanje Slovenije v zeleno referenčno državo za digitalno Evropo.

Ob zaključku so predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, izobraževalnih institucij in nevladnih organizacij podpisali podporo Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si, ki predstavlja usklajevalni, koordinativni in posvetovalni forum enakopravnih deležnikov in deluje na področju digitalizacije podjetništva in industrije, pametnih mest, elektronskega poslovanja, e-veščin, e-vključenosti, kibernetske varnosti, interneta in po potrebi tudi na drugih razvojnih področjih digitalne družbe. Z doseganjem sinergijskih učinkov pri skupnih in komplementarnih projektih digitalizacije bo le-ta potekala usklajeno, hitreje in učinkoviteje, kar bo pomembno prispevalo k družbenemu razvoju in izboljšanju gospodarske uspešnosti, zaposlitvenih možnosti, kakovosti življenja ter socialne vključenosti v regiji SAŠA.

Med podpisniki pristopne izjave je tudi Javni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje.

Skip to content