V torek, 28. marca 2017, je v Velenju, v organizaciji Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, potekala razvojna konferenca gospodarstva SAŠA regije na temo Digitalizacija – priložnost za SAŠA gospodarstvo.

Na konferenci so se predstavili štirje ugledni gospodarstveniki z zanimivimi prispevki:

  • Dr. Cvetka Tinauer, predsednica Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice: “Pomen digitalizacije za gospodarstvo in primerjava Slovenije s svetom”; 
  • Dr. Mark Pleško, ustanovitelj in direktor družbe Cosylab: “Uporaba digitalnih orodij in procesov pri vstopanju na nove trge in vpliv digitalizacije na celotno družbo”;
  • Samo Mirnik, izvršni direktor družbe KLS Ljubno za proizvodnjo in informatiko: “Avtomatizacija in robotizacija proizvodnje brez zmanjševanja števila zaposlenih”;
  • Tanja Skaza, direktorica družbe Plastika Skaza: “Uporaba digitalnega marketinga, vključno z družbenimi omrežji, za doseganje poslovne uspešnosti”.

Ob zaključku zanimive konference so predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, izobraževanja in nevladnega sektorja podpisali pristop k slovenski digitalni koaliciji. Med podpisniki pristopne izjave je tudi Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje.

Skip to content