Kdo smo?

Javni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje je julija 2016 ustanovila Mestna občina Velenjez Odlokom o ustanovitvi zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje.

Osnovni namen zavoda je intenzivirati aktivnosti na področju razvoja terciarnega izobraževanja na območju SAŠA regije in realizirati cilje, ki so sprejeti Strategiji razvoja terciarnega izobraževanja v Mestni občini Velenje, in sicer: »strukturo obstoječih višjih in visoko strokovnih študijskih programov, ki se izvajajo v regiji SAŠA, v čim večji meri prilagoditi potrebam gospodarstva in obrti, v sodelovanju z gospodarstvom v naslednjih letih dvigniti nivo medsebojnega sodelovanja v okviru delujočih univerz in drugih zavodov organizirati izvedbo specialističnih, višje in visokošolsko strokovnih študijskih programov, ki so oziroma bodo odraz dejanskih potreb lokalnega gospodarstva«.