Člani Sveta CRTI SAŠA

mag. Karmen Grabant

Predsednica Sveta

Predstavnica ustanovitelja, imenovana na Svetu Mestne občine Velenje

Janja Praznik

Namestnica predsednika Sveta

Predstavnica gospodarstva, imenovana s strani Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice

Uroš Sonjak

Predstavnik višješolskih zavodov, imenovan s strani ŠC Velenje

Breda Kolar

Predstavnica ustanovitelja, imenovana na Svetu Mestne občine Velenje

Matej Kadliček

Predstavnik gospodarstva, imenovan s strani Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice

Člani Projektnega sveta CRTI SAŠA

Jure Marjanovič

Predsednik Projektnega Sveta

Predstavnik velikega gospodarstva

Sonja Špoljarić

Namestnica predsednika Projektnega Sveta

Predstavnica zgornje savinjske regije

mag. Franci Kotnik

Predstavnik gospodarskega sektorja

Drago Martinšek

Predstavnik lokalne skupnosti

mag. Marko Mavec

Predstavnik raziskovalne dejavnosti

dr. Janez Rošer

Predstavnik energetike in rudarstva

Karla Sitar

Predstavnica podjetniškega sektorja

Uroš Sonjak

Predstavnik višješolskega področja

izr. prof. dr. Peter Virtič

Predstavnik visokošolskega področja