Vsi projekti in dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru javnega zavoda CRTI SAŠA, so usmerjene v nadaljnji razvoj terciarnega izobraževanja v SAŠA regiji in temeljijo na pričakovanjih gospodarskih družb in drugih subjektov v regiji.

Študijski programi v SAŠA regiji

Študijski programi na nivoju višjega in visokega strokovnega izobraževanja sodijo v konkretna (gospodarska) okolja, ker le ta omogočajo tesno sodelovanje šol z gospodarskimi ter drugimi pravnimi subjekti. Gospodarske družbe se, v interesu po zagotavljanju kakovostnih kadrov, želijo intenzivno vključevati v proces izobraževanja, tako v smislu predlaganja zanje smiselnih in potrebnih študijskih vsebin, omogočanjem izvajanja študijske prakse kot tudi z aktivno udeležbo domačih in tujih predavateljev ter inštruktorjev in mentorjev.