Celostna grafična podoba CRTI SAŠA

V skladu z dejavnostmi in aktivnostmi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje (CRTI SAŠA) je bila pripravljena celostna grafična podoba, ki z vizualno in pomensko zasnovanim znakom, odraža zavedanje in pomen identitete javnega zavoda. Osnovni grafični elementi so bili avgusta 2016 potrjeni s sklepom Začasnega sveta CRTI SAŠA. Od sprejema in potrditve se temeljne razpoznavne prvine javnega zavoda pojavljajo in uporabljajo v vseh grafičnih in drugih medijih.

Vizualno in pomensko zasnovan znak, skozi svoje oblikovne značilnosti, simbolizira trdne temelje s potrebo po postavljanju konkretnih ciljev. S tem pa sporoča poslanstvo in vizijo Javnega zavoda CRTI SAŠA. Sestavljen je iz treh kvadratov različnih barv in velikosti, ki predstavljajo rast in doseganje novega, višjega nivoja. Sam kvadrat simbolizira znak moči in predstavlja trdne temelje. Hkrati pa nakazuje potrebo po spreminjanju določene ureditve in potrebo po postavljanju višjih, konkretnejših ciljev. Posamezni kvadrati lahko predstavljajo posameznika oz. lokalno skupnost, ki s sodelovanjem in povezovanjem gospodarstva in izobraževanja raste ter dosega želene cilje, hkrati pa predstavlja nek nov nivo združene celote.

Uporaba grafičnih elementov, v skladu s celostno grafično podobo, je možna brez posebnih dovoljenj.